Felhasználónév:

Jelszó:


Adatok megjegyzése

[ ]
[ ]
MVSz KÜLDÖTT KÖZGYŰLÉS 2020.10.03.10:00LT SÁMSON KFT.
Meghívó a Magyar Vitorlázórepülő Szövetség Küldött Közgyűlésére

Tisztelt MVSz Tag egyesületek Vezetői és Tisztelt Küldöttek, Kedves Barátaim,

A Magyar Vitorlázórepülő Szövetség (MVSz) 2019. évi őszi Küldött Közgyűlése – utolsó határozatával– a soron következő (2020. évi tavaszi) Küldött Közgyűlését 2020. március 14-ére hirdette meg. A meghirdetett Közgyűlést az Elnökség 2020. március 08-án – bizonytalan időre – elhalasztotta.
Az Elnökség egyhangú döntése értelmében a soron következő MVSz Küldött Közgyűlés tervezett
- időpontja: 2020. október 03-án (szombaton) 10 óra,
- helyszíne: Sámson Kft. 1044 Bp. Óradna u. 3/a.


Részletes napirend mellékelve (1. sz. melléklet). Napirend kiegészítésre vonatkozó javaslatokat emailen (elnok@soaringhungary.hu) várjuk az Alapszabályban meghatározottak szerint 3 napon belül, szeptember 24-én éjfélig.
A Klubvezetők, vagy Küldötteik részvételére számítunk az értekezlet időpontjában érvényben lévő közegészségügyi és epidemiológiai előírások betartása mellett. A Tag egyesület MVSz nyilvántartás szerinti mandátum számát, képviselőjét (klubvezető, küldött) a 2. számú melléklet tartalmazza. Amennyiben az egyesületet delegáltja nem tud személyesen jelen lenni az értekezleten, úgy kérjük, hogy a törvényes működés fenntartása érdekében a 3. számú melléklet szerinti megbízólevéllel adjon proxyt egy biztosan jelen lévő személynek. Az értekezlet távolról történő követését, tanácskozási lehetőség biztosítását a távolról részt vevők számára virtuális csatorna nyitásával biztosítani fogjuk, azonban a jelenleg érvényes Alapszabály szerint érvényes voksolás csak jelen lévő, proxyval rendelkező mandátum birtokában lehetséges. A virtuális csatorna technikai részletei egy későbbi levélben kerülnek pontosításra.

2019. évi főkönyvi kivonat és mérlegbeszámoló elfogadása:
a határidőt a Kormány szeptember 30-ára módosította. A Felügyelő Bizottság a tervezett, 4. számú melléklet szerinti beszámolót és annak mellékletét képező, az 5. melléklet szerinti főkönyvi kivonatot megvizsgálta, azokat a Közgyűlés általi elfogadásra javasolta. Kérjük a tisztelt Tagszervezeteket, hogy az esetleges észrevételeket, kérdéseket, illetve az elfogadó nyilatkozatot szeptember 29-ig az -Email- email címre eljuttatni szíveskedjenek, hogy a mérlegbeszámoló a törvényes határidőig beküldhető legyen. Elfogadás esetén elegendő egy válasz emailben egy mondatban nyilatkozni, hogy a repülőklub a megküldött mérlegbeszámolót a főkönyvi kivonattal együtt elfogadja. Formális vita és szavazás az október 3-i Küldöttgyűlésen lesz.

Alapszabály módosítás: az MVSz tagszervezeteitől beérkezett javaslatokkal egységes szerkezetbe foglalt vitaanyag mellékelve 6. számú mellékletként jelen meghívóhoz a módosítások kiemelésével. A módosítások tartalma pontokba szedve az alábbiak szerinti:
1. A Szövetség székhelyének megváltoztatása. Jelenleg még a Dagály utca a cím, de jó lenne találni más, fővárosi székhelyet. Egyelőre nincs konkrét javaslat.
2. A jelenleg 6 fős elnökség taglétszámának csökkentése 5 főre (elnök, és 4 alelnök).
3. A mindenkori elnökség jelenleg 2 éves mandátumának meghosszabbítása a jogszabályban megadott korlát (5 év) időtartamra.
4. Lehetőség biztosítása a Közgyűlés elektronikus úton történő megtartására.
5. Az érdemi munka végzése Állandó Bizottságok helyett Munkacsoportokban. A Légtérhasználati Bizottság megszüntetése, a Sportbírói Testületet átnevezése Sportszabályzat szerkesztő és szabályzatmódosítást előkészítő munkacsoporttá, a Média Bizottság átnevezése Társadalmi kapcsolatokért felelős és média bizottsággá, az Oktatási és Kiképzési Bizottság átnevezése Képzési Szervezeti Munkacsoporttá, egy Légiüzemeltetésért felelős munkacsoport kialakítása a jelenleg végzett CAMO szervezeti egység céljára, adminisztratív és gazdálkodási munkacsoport kialakítása, melynek munkája irányítására az Elnökség Titkárt bízhat meg. Valamennyi munkacsoport működési rendjének (célok és módszerek) rögzítése az SzMSz mellékleteiben.
Valamennyi munkacsoport vezetőjét az Elnökség bízza meg, de beszámolással a Közgyűlésnek tartoznak.

Új SzMSz elfogadása: a Szövetség Szervezeti és Működési Szabályzata alapjai az MVSz alapítása (2005-2006.) körülményeit tükrözik, a legutóbb módosítás is még a származtatott státus megszűnése előtti Alapszabály érvényessége alatt, 2016-ban történt. Tekintettel arra, hogy a Szövetség pozíciója és a szabályozási környezet is nagymértékben módosult, mindenképpen célszerű az SzMSz módosítása, egyszerűsítése. Az SzMSz új szövegére javasolt vitaanyag mellékelve a 7. számú mellékletként.

Tisztségviselő választás: a tavaszi Küldött Közgyűléssel a Szövetség minden tisztségviselőjének a mandátuma lejárt. Az elnöki és alelnöki pozíciókra, valamint a Felügyelő Bizottság három tagjára vonatkozó jelöléseket a Jelölő Bizottságnál lehet leadni. Az előzetes jelöltek listáját a küldöttgyűlést megelőzően nyilvánosságra hozzuk, hogy a Küldöttek megfelelően fel tudjanak készülni klubjuk álláspontjának képviseletére. A Jelölő Bizottság tagjai Ábrok Ágnes (abrok.agnes@gmail.com) és Turi Gábor (tranek79@gmail.com) emailen várják a jelöléseket.

2021. évi versenyek: A VB rendezés időpontja egy évvel eltolódott, de nincs 2021-ben elő-VB rendezési kötelezettségünk, tehát nincs akadálya a korábban megszokott, MVSz szabályzat szerinti Nemzeti Bajnokság rendezési elv követésének, két helyszínen és időpontban, pályáztatással, kategória osztással. Elvi döntés a pályázatok kiírása előtt az október 3-i Küldött Közgyűlésen hozható.

Budapest, 2020. szeptember 21.
Üdvözlettel:
Gyöngyösi András Zénó
MVSz elnök

Mellékletek megtalálhatók a Letöltések menüpontunkban!


email valakinek Nyomtatóbarát változat Hír létrehozása pdf formátumban


LÉGTÉRSZERKEZET 2020v7
Bal oldali menüsorunkban megtalálhatók és letölthetők a 2020 évben érvényes légtérfájlok 3 formátumban. A mappa tartalmaz még egy fordulópont adatbázist és a 2020 évre módosított 26/2007. (III. 1.) GKM-HM-KvVM együttes rendelet teljes szövegét is. Az új v7 verzió a koordinált légterek kezelésének "felhasználóbarát" változata.
A légtérszerkezet kidolgozásáért köszönet Gál Tamásnak, továbbá Paszternák Lászlónak és Gangl Gábornak, akik a koordinált légterek bedolgozásában és tesztelésében segítették.
Sajnálatos viszont, hogy az LHBS-LHFH-LHHH légterek koordinációja mind a mai napig nem működik.

darojanos
VTSB


email valakinek Nyomtatóbarát változat Hír létrehozása pdf formátumban


SZATYMAZON ZÁRT AZ IDEI RALLY KUPA VERSENYSOROZAT
Végre mindkét napon sikerült értékelhető számot repülni versenyzőinknek! A futamot Érseki Áron (Opitz) nyerte Hársfalvi Péter (Nyíregyháza) és Endrődi Balázs (ACFH) előtt! Ez egyúttal a 2020 évi versenysorozat végeredménye is, külön ki kell emelni Érseki Áron minden számban egyenletes kiváló teljesítményét.
A futam részletes eredményei és az igc fájlok megtekinthetők, letölthetők a Rally Kupa honlapjáról, elkészült továbbá az idei 6 futam összesített eredményjegyzéke is.

Örömmel állapítjuk meg, hogy a fiatalok előretörtek a versenyben, a 6 futamból négyben ifjú versenyző lett a bajnok, összességében 58 versenyző nevezett a sikeres futamokra. Sajnálatos, hogy a légtérkorlátozások és a kedvezőtlen időjárás miatt néhány futam elmaradt, reméljük jövőre még eredményesebben tudjuk megrendezni a Rally Kupa versenysorozatot!
Végezetül köszönetet mondunk a futamok rendezőinek, szervezőinek, vendéglátóinak, a versenyzők és kísérőik minden helyszínről kedvező élményekkel, elégedetten távoztak.

darojanos
MVSz, VTSB


email valakinek Nyomtatóbarát változat Hír létrehozása pdf formátumban


ELSŐ MAGYAR VITORLÁZÓREPÜLŐ VERSENY ÉS REKORDSZABÁLYZAT
Könyvtárunkból letölthető a legrégebbi magyar repülési szabályzat a Magyar Aero-Club kiadásában 1910-ből. (Ezt még nem én írtam, de tényleg!)

darojanos
VTSB


email valakinek Nyomtatóbarát változat Hír létrehozása pdf formátumban


VERÉB ÚJABB SEBESSÉGI REKORDJA
Verebélyi Zoltán tegnap, 2020 július 21.-én JS 3 típusú gépével 300 km-es hurokpályán 128,08 km/óra átlagsebességgel új Országos 15 m-es sebességi rekordot állított fel, megdöntve ezzel Kapuy László több, mint 10 évig élő rekordját.
Az érvényes rekordtáblázat letölthető bal oldali menüsorunkról.

VTSB
darojanos


email valakinek Nyomtatóbarát változat Hír létrehozása pdf formátumban


SZOMBATHELYRŐL AZ ALPOKBA!
Vancsó Ambrus (Dunaferr) hosszas előkészületek után 2020 július 12.-én és 13.-án Szombathelyről nekivágott az Alpoknak. Sajtófigyelőnkben olvashatjátok fényképes beszámolóját az igazán nem mindennapi MVK feladatok megrepüléséről.
darojanos
VTSB


email valakinek Nyomtatóbarát változat Hír létrehozása pdf formátumban


BAGOLY ÚJABB SEBESSÉGI REKORDJA
Tegnap, július 14.-én Hegedűs Laci - megdöntve saját tavalyi Országos rekordját – 143,61 km/órás átlagsebességet ért el 300 km-es hurokpályán.
Az érvényes rekordtáblázat letölthető bal oldali menüsorunkról.

darojanos
VTSB


email valakinek Nyomtatóbarát változat Hír létrehozása pdf formátumban


FRISSITÉS AZ MVK TASKER PROGRAMHOZ
Az MVK-ONLINE szerver változása az MVK TASKER frissítését igényli. Paszternák Laci elkészítette az új, 1.93 verzió telepítéséhez szükséges dokumentációt, elérhető Letöltések – Dokumentumok menüpontunkból. A korábbi verziót nem kell törölni, a telepítés során a program automatikusan frissül.
Köszönjük Laci a közkedvelt programod karbantartását!

darojanos
VTSB


email valakinek Nyomtatóbarát változat Hír létrehozása pdf formátumban


FOTÓK A 65. NEMZETI BAJNOKSÁGRÓL
Galériánkban megtekinthető Nagy Tibor (MALÉV) művészi szintű fotósorozata a 65. Magyar Vitorlázórepülő Nemzeti Bajnokságról, Matkópusztáról.

Köszönjük Tibornak a verseny pillanatainak felidézését!
darojanos


email valakinek Nyomtatóbarát változat Hír létrehozása pdf formátumban


65. MAGYAR NEMZETI VITORLÁZÓREPÜLŐ BAJNOKSÁG
Matkópuszta repülőterén befejeződött a Nemzeti Bajnokság.
A versenyt 3 géposztályban rendeztük meg. Nehéz időjárási körülmények között 4 értékelhető versenyszámot sikerült repülni a pilótáknak. A részletes eredmények megtalálhatók a SoaringSpoton, a dobogós helyezettek a következők:
FAI Klub géposztály:
Nemzeti Bajnok Tamás Ferenc (Délvidéki AC) Kapuy Ádám (MSE) és Korom Attila (Alföldi RK) előtt
Míx 15 m géposztály:
Nemzeti Bajnok Hamar Zoltán (Vario), majd Vámosi Tamás (Opitz) és Bánki Péter (MÁV) állhatott fel a dobogóra
Mix Open géposztály:
Nemzeti Bajnok Banó László (Őcsény), őt követi Sindely János (Alföldi RK), harmadik helyen Gulyás György (MALÉV) végzett Szabó Péterrel (Alföldi RK) a másik ülésben.
A legeredményesebb ifjúsági sportoló Érseki Áron (Opitz), míg a legjobb női versenyző Szamosujvári Lilla (Hajdúszoboszló) lett.

Gratulálunk a versenyzőknek és köszönjük a rendezők, szervezők lelkiismeretes, sportszerű munkáját!

MVSz Elnökség


email valakinek Nyomtatóbarát változat Hír létrehozása pdf formátumban


Oldal:       >>  
 
BANKSZÁMLASZÁMAINK
CIB Bank Zrt

HUF:

10700361-43615401-51100005

EUR:

10700361-43615401-50000005

IBAN (SWIFT: CIBHHUHB):

HU92-1070-0361-4361-5401-5000-0005
ADÓSZÁMUNK
19100500-1-41

Közösségi: HU19100500
Támogatóink/Sponsors
Sajtófigyelő
Cikkek, médiaanyagok a vitorlázórepülés világából

Országos rekord 300 km-es hurokpályán (Bagoly beszámolója)

Szombathelyről az Alpokba (Vancsó Ambrus beszámolója)

Gyémánt 500km távrepülés hullámban (Wéber Zsombor beszámolója)

Húsz éves a Lányi Róbert Emlékalapítvány(Lányi Aladár írása)

Hárman a vitorlázórepülő-sport szolgálatában.(Aeromagazin 2018 december)

A világ legyorsabb sebességi rekordja termikrepülésben! Bagoly beszámolója, 2019.01.07.

Afrika és Nemzeti rekord Dél-Afrikában! Bagoly beszámolója, 2018.12.16.

A Magyar Polgári Repülésért 2018 (A Repülni jó írása a díjazottakról)

Túl a 200-as álomhatáron! Bagoly beszámolója, 2017/18 Dél Afrika

És mégis repültünk 1945 - 1947 Mező György írása

Schempp-Hirth gépek ismertetői 2017

Ezermester 1934 április

Tardos Béla írása a hullámrepülésről 1981-ből

Hullámtávrepülés az Alföldön! Bagoly beszámolója

Bagoly reagálása Francois Hersen írására

Flarmradar! Az OGN rendszer kiépítése Magyarországon. (Aeromagazin 2016 július)

Vészelhagyás Namíbiában (Francois Hersen írása)

Amikor a versenyzés fontosabbá válik, mint az életünk

Szatymazi siker: LX Kupa 2016

Hajlékony szárnyakon 1979 Dunakeszi

Gönczi Péter beszámolója az őcsényi EB-ről

Schempp-Hirth bemutatta az új Ventust (Gönczi Péter fordításában)

Bagoly beszámolója a 2014 decemberi rekordrepüléseiről!

Csonka István beszámolója a finnországi VB-ről. (negyedik rész)

Csonka István beszámolója a finnországi VB-ről. (harmadik rész)

Csonka István beszámolója a finnországi VB-ről. (második rész)

Csonka István beszámolója a finnországi VB-ről. (első rész

Vitorlázórepülés közel 100 évvel ezelött

Vajda Ricsi beszámolója mikulovicei magasságrepüléséről 2014.10 hó

Bagoly rekordrepülése 1992-ben!

1600 méterre csőrölni! Nem lehetetlen!

"Hullámok hátán a Mátra felett"
Ugrósdy Marci írása az IHO portálról


Hullámtávrepülés Patagóniában.Bagoly beszámolója

A Magyar Sporttörténelem most íródik! Horváth Linda (MVSz Médiabizottság)

Gönczi Péter: Mérföldkő a versenyrepülők felkészítésében!

Légtérsértések! Szili Sándor levele

A Lányi Róbert Emlékalapítvány története

A honvédség és a társadalom kapcsolatának erősítése

Búcsú az V. Avas Kupától Varga Ági tollából

Vitorlázórepülés az ötvenes években.(Dr. Jósa Jenő emlékiratai)

Nemzeti és afrikai kontinens rekordok Namíbiában(Bagoly beszámolója)

"Nimbus után Quintus"
Márványi Péter riportja Gönczi Péterrel


Repül a Quintus, az új 23 m-es Schempp-Hirth gép.
(Fotók Gönczi Pétertől)


Heves Megyei Hírlap a Pipis hegyi hullámrepülésről

Nemlétező sportág létező rekordjai! Márványi Péter riportja Daróczy Jánossal

Ifjusági VB 2011. Musbach
Kisnagylaci beszámolói az IHO internetes portál gyűjtésében


Dane Dickinson, Soaring New Zealand:
Az AAT feladat problémái.
Ford: Bauer János (Varió)


Öcsényi hullámrepülés.
Kiss Tibor videója


British Gliding Association: A biztonságos csörlés feltételei Ford. Jánoska Tibor

Beszámoló a Prievidzai VB-ről

Dugóhúzóról ember- és földközelben
1985-ös intejú Daróczy Jánossal


Átesés és dugóhúzó - egy vélemény
Walter Mueller Free Flight Canada
Ford. Rónai Péter


Aerokurier 2009 a Női VB-ről

Sok jó (terep)leszállást
Graham McAndrew
ford: Tóth István


Bolla Marica: "Harcpoétika"


Hogyan éljem túl a vitorlázórepülést
Bert Willing
ford: Vámosi Miklós


ARCUS az új húszméteres Schempp-Hirth vitorlázó repülőgép
ford: Gönczi Péter
Memória használat: 3,373kb