Felhasználónév:

Jelszó:


Adatok megjegyzése

[ ]
[ ]
Közgyűlési napló IV. kötet
Megkezdődött az MVSz őszi (online) Közgyűlése utolsó előtti napirendi pontjáról, a Rally Kupa szabályzat módosításáról szóló szavazás is, mely indulási vonal nyitási kötelezettséget keletkeztet a jövő évtől a futamok vezetője számára a kiegyenlítettebb esélyek érdekében. A szavazásra vasárnap délig van lehetőség. A hátralévő időben az Elnökség a jövő évi Költségvetés tervezet véglegesítésén dolgozik, hogy vasárnap délután kezdetét vehesse a költségvetés vitája, melyet a Küldöttgyűlés utolsó napirendi pontjáról szóló szavazás követ majd várhatóan hétfőn délig.
2020-12-19
Gyöngyösi András Zénó


email valakinek Nyomtatóbarát változat Hír létrehozása pdf formátumban


Közgyűlési Napló III. Kötet
Az MVSz online őszi Küldöttközgyűlése egyhangú szavazással módosította az Alapszabályát a jogszabályi megfelelőségből szükségszerű változtatások tekintetében. A Sportbírói Testületre vonatkozó szövegrész elfogadására, annak végleges kidolgozását követően, később nyílik lehetőség.
Ma délután a Magyar Vitorlázórepülő Kupa versenykiírás szabályzat módosítására is sor került. A módosító indítvány vitája ezekben a percekben, este 20:00 órakor zárult, a szavazásra szombat délig van lehetőség. A jövő évre javasolt MVK szabályzat tervezet szövege megtalálható a Szövetség honlapján, a Letöltések, Közgyűlés dokumentumai alatt:
http://www.soaringhungary.hu/e107_files/downloads/2020.2.6_mvkSzabJav.pdf

Az MVK szabály elfogadását követően nyílik meg a lehetőség a Rally Kupa 2021. kiírás indulási vonal nyitásra vonatkozó javaslat tárgyalására.

2020-12-18 20:00LT

Gyöngyösi András Zénó


email valakinek Nyomtatóbarát változat Hír létrehozása pdf formátumban


Közgyűlési Napló II. kötet
A Szövetség első online Küldöttközgyűlésén az első érdemi napirendi pont kapcsán ma reggelre döntés született a 2021. évben megrendezésre kerülő 66. Vitorlázórepülő Nemzeti Bajnokságokról. A Standard – 15 méteres – 20 méteres (két üléses) géposztályok versenye 2021. május 21-29. között a jól felszerelt LHST Szatymaz Repülőtéren, az eredményes májusi versenyek rendezésében évtizedes tapasztalattal rendelkező Alföldi Repülőklub szervezésében, míg az FAI Klub, 18 méteres, valamint a Szabad géposztályok versenye 2021. július 02-10. között a megújult LHDV Dunaújváros Repülőtéren, a patinás Dunaferr Repülőklub szervezésében kerül megrendezésre.
Köszönjük szépen a pályázó egyesületek javaslatait, és a Küldöttek munkáját. Szívből gratulálunk a Győztes Pályázóknak. Mindannyiunk nevében kívánunk számukra bomba időjárást és sikeres, biztonságos lebonyolítást a versenyek alatt.
A bajnokságokra vonatkozó döntéseket követően az online Küldöttközgyűlés ma délelőtt folytatta munkáját a Szövetség Alapszabály módosítási vitájával. Az indítványban konszenzus alakult ki a jogszabályi kötelezettségek miatt szükséges kérdésekben, viszont a szervezeti struktúrát érintő változtatások kidolgozására még kell egy kis idő, így holnap délig csak a legális szükség miatt javasolt módosítók tekintetében zajlik a voksolás.
További jó munkát, eredményes tanácskozást Minden Kedves Résztvevőnek.
2020-12-17
Gyöngyösi András Zénó


email valakinek Nyomtatóbarát változat Hír létrehozása pdf formátumban


Közgyűlési napló
Surányi (Süsü) Zoltán, a Sportbírói Testület Vezetője vitaindító hozzászólásával tegnap reggel ténylegesen is kezdetét vette a Szövetség 2020. évi őszi Küldöttgyűlése.
Közben a háttérben egy informatikus csapat – élén Hársfalvi Pállal, a Magyar Repülő és Légisport Szövetség (RLSz) Alelnökével – keményen dolgozik azért, hogy az élseben tesztelt online értekezlet kihívásait kezelje. Köszönjük szépen a munkájukat.
A küldöttek nevét és a szavazati arányokat (mandátumokat) tartalmazó jelenléti ív letölthető a Közgyűlési Dokumentumok közül a Szövetség honlapjáról:
http://www.soaringhungary.hu/e107_files/downloads/jelenleti_iv.pdf
Az első napirendi pont tárgyalása lassan véget ér, melyről a szavazás vasárnap éjfélig lehetséges. Ezt követően megkezdődhet a második napirendi pont -- a 2021. évi Nemzeti Bajnokság pályázatokról szóló döntés -- megtárgyalása.
Az értekezlet élőben követhető az RLSz tagnyilvántartó rendszerében. Az MVSz Tag egyesületek Vezetői, Küldöttei rendelkeznek szavazati joggal. Tanácskozási joggal meghívást kap minden kedves érdeklődő, aki jelzi szándékát a Szövetség email címén.
Jó munkát, eredményes tanácskozást Minden Kedves Résztvevőnek.
2020-12-12
Gyöngyösi András Zénó


email valakinek Nyomtatóbarát változat Hír létrehozása pdf formátumban


Online MVSz Közgyűlés
Tisztelt Egyesületi Vezetők, Elnök Hölgyek és Urak,

A Nemzeti Bajnokság pályázatokkal együtt december elején közzétett Meghívóban közölt Napirendre érkezett visszajelzések alapján az Elnökség véglegesítette az MVSz 2020. őszi rendes Küldött Közgyűlése Napirendjét. A beérkezett javaslatok, az elnökségi hozzászólások és a határozatok megtekinthetőek az Elnökségi Ülésről szóló Jegyzőkönyvben és azok mellékleteiben, mely online elérhető a Szövetség Dokumentumtárában:
http://www.soaringhungary.hu/e107_files/downloads/20201208elnoksegiJkvMellekletekkel.pdf

Ezzel kezdetét vette a Szövetség első online Küldött Közgyűlése.
A tervekkel ellentétben a Közgyűlés nem levelezéssel, hanem a Repülő és Légisport Szövetség (RLSz) Tagnyilvántartó rendszerének online Közgyűlés funkciót biztosító felületén kerül megrendezésre, mely sokkal több teret és interaktívabb, rugalmasabb lehetőségeket biztosít a határozatok előkészítésére, a hozzászólások tételére és reagálására, majd egyszerűbben kezelhető és nyomon követhető a szavazás, lehetőség van igény szerint titkos szavazásra is.
A Közgyűlés nyilvános, abba bárki betekinthet, aki az RLSz Tagnyilvántartó felületen már élesítette regisztrációját. Az MVSz tag egyesületek Vezetői (vagy ha a vezető a nyilvántartó rendszerben megadta, a Küldöttek) meghívót kaptak az online Közgyűlésre. Ha valamely Klub nem kapott meghívót, az kérjük, hogy 2020. december 10-én éjfélig jelezze, hogy a technikai hibákat elháríthassuk. Lehetőség van tanácskozási joggal részt venni bármely tag egyesület tagjának is a gyűlésen. Az erre vonatkozó igényt a Szövetség email címén kellene jelezni, hogy tudjunk meghívót küldeni.

Köszönjük szépen minden egyesület Vezetőjének, Elnökének, hogy együttműködésével hozzájárul a Szövetség törvényes és demokratikus működésének érdekében tett fáradozásainkhoz.

2020. december 09.

Az MVSz Elnöksége nevében,
Gyöngyösi András Zénó


email valakinek Nyomtatóbarát változat Hír létrehozása pdf formátumban


2021. évi Nemzeti Bajnokság Pályázatok – MVSz Küldött Közgyűlés
Tisztelt MVSz Tagszervezetek,
A november elején közzé tett pályázati felhívásnak megfelelően november 30-ig három érvényes pályázat érkezett a 66. Nemzeti Bajnokság megrendezésére. A pályázatok megtekinthetőek a Szövetség honlapján:
Dunaferr Repülőklub pályázata a 66. NB megrendezésére LHDV repülőtéren FAI Klub, 18m és Open katagóriákban 2021. július 02-10. között:
http://soaringhungary.hu/e107_files/downloads/2021_hngc_bid_club-18m_lhdv.pdf

A Délvidéki Aero Club pályázata a 66. NB megrendezésére LHUD repülőtéren FAI Klub, 18m és Open katagóriákban 2021. július 02-10. között:
http://soaringhungary.hu/e107_files/downloads/2021_hngc_bid_club-18m_lhud.pdf

Az Alföldi Repülőklub pályázata a 66. NB megrendezésére LHST repülőtéren Standard, 15m és 20m katagóriákban 2021. május 21-29. között:
http://soaringhungary.hu/e107_files/downloads/2021_hngc_bid_15m_lhst.pdf

Ez a felhívás egyben meghívó az MVSz 2020. évi őszi Küldött Közgyűlésére az alábbi napirendi pontokkal:
1. 2021. évi NB Pályázatok elbírálása
2. Alapszabály módosítás (Aeroclub Esztergom javaslata alapján http://soaringhungary.hu/e107_files/downloads/MVSz_Alapszab_mod_jav.pdf
3. 2021. évi Költségvetési terv elfogadása
4. MVK módosító javaslat (MVSz Elnökség javaslata
http://soaringhungary.hu/e107_files/downloads/20201216_MVK_mod_jav.pdf

A napirendi pontokra kiegészítés tehető emailen 2020. december 04. éjfélig. Az esetlegesen kiegészített napirendet december 05-én véglegesítjük. A NB pályázatokkal és az egyéb napirendi pontokkal kapcsolatos hozzászólások, módosító, kiegészítő javaslatok írásban tehetőek az alábbiak szerint.
Az október 03-i Küldött Közgyűlés határozatával, valamint az időközben megjelent, 502/2020. (XI. 16.) Korm. Rendeletnek megfelelően a döntések december 16-ig a tag egyesület vezetője által a Szövetség hivatalos email címére (elnok@soaringhungary.hu) megküldött levél szavazással lehetséges. A szavazáskor minden egyesület a mandátumszáma szerinti szavazattal szólhat bele a döntésbe.
Az elektronikus szavazás előtt minden Tagszervezet lehetőséget kap a véleménye megosztására az MVSz hivatalos levelező listáján oly módon, hogy hozzászólását levélben megküldi a Szövetség hivatalos email címére. Az adott napon beérkező hozzászólásokat egyszerre a következő nap reggelén titkos másolatban megküldjük a címlistára. A hozzászólások határideje december 10-e. Ezt követően csak levélszavazat adható. Egy egyesület szavazatának a december 16-ig leadott utolsó szavazata számít.
Lehetőség van a Repülő és Légisport Szövetség elektronikus Közgyűlés funkciójának alkalmazásával tanácskozást tartani. Ehhez az Egyesületi vezetőknek rendelkezniük kell regisztrációval az RLSz nyilvántartó rendszerében. Kérem ezért azokat a klubvezetőket, Elnököket, akik nem rendelkeznek ilyen azonosítóval, vegyék fel a kapcsolatot Hársfalvi Pállal, vagy írjanak emailt az MVSz Elnökségének.
Köszönjük szépen az együttműködést a Szövetség törvényes és demokratikus működésében.
Budapest, 2020. december 1.
Az MVSz Elnöksége nevében,

Gyöngyösi András Zénó


email valakinek Nyomtatóbarát változat Hír létrehozása pdf formátumban


Közlemény – Nemzeti Bajnokság Pályázat kiírás
A Nemzeti Bajnokság versenyeinek időpontjára vonatkozó javaslat kidolgozása során – a Kárpát medencei termik-klimatológiai és agronómiai megfontolások mellett – Elnökség igyekezett figyelembe venni a nemzetközi versenynaptárat, és az ifjúsági, valamint a felnőtt Válogatott Keret szempontjait (kategória időpont ütközések, felkészülési lehetőségek, földrajzi távolságok, a repülőgépek kihasználtsága): Fontos, hogy a Kerettagok úgy tudják képviselni Hazánkat a nemzetközi porondon, hogy emellett lehetőségük legyen a hazai Ranglistában jelentős súllyal rendelkező Nemzeti Bajnokságon további kvalifikációt szerezni.

Természetesen a megpályázni kívánt verseny időpontja a Pályázó szabad választása, majd a Küldöttgyűlés Alapszabály szerinti joga kialakítani a 2021. évi Versenynaptárat, és meghozni a döntést a beérkező pályázatokról.

2020-11-05

Gyöngyösi András Zénó
MVSz Elnöksége nevében


email valakinek Nyomtatóbarát változat Hír létrehozása pdf formátumban


Pályázati Felhívás
Az MVSz 2020. október 03-i Küldöttgyűlése megbízásából az Elnökség pályázatot hirdet a 66. Vitorlázórepülő Nemzeti Bajnokság megrendezésére. A pályázat benyújtásának határideje 2020. november 30-a 23:59 CET, a kitöltött és aláírt pályázati űrlap megküldésével az -Email- címre.
A pályázati csomag, az Elnökség által javasolt és alternatív időpontokkal, a honlap „Letöltések – 2021. évi pályázatok” cím alatt található.
A beérkezett pályázatokat az Elnökség december 01-én teszi közzé a Szövetség honlapján, de emailen is megküldi Tagszervezetei részére. A pályázatok elbírálására, és a 2021. évi Versenynaptár jóváhagyására a Tagság jogosult – a Küldöttgyűlés határozata szerint – december 15-én éjfélig beérkező, (elektronikus) levélszavazással.
2020. november 03.
Elnökség


email valakinek Nyomtatóbarát változat Hír létrehozása pdf formátumban


Újabb dokumentumok a Szövetség honlapján
Az MVSz Elnöksége a legutóbbi ülését követően érkezett visszajelzések nyomán 2020. október 28-án ismét tárgyalta a 2021. évi Nemzeti Bajnokságok időpontjára vonatkozó – javasolt és alternatív – időpontokat; szakértők bevonásával végrehajtott, alapos feltáró és előkészítő kutatómunkát követően definiálta a sportbírói, a sportszabály alkotói és a végrehajtást ellenőrzői feladatköröket, valamint a rendelkezésre álló szabályzatok hatásköreit, melyek alapján megszabta a korábban felállított Szabályzatszerkesztő Munkacsoport feladatait; emellett szabályozta saját munkarendjét. Az Elnökségi ülés jegyzőkönyve felkerült a Dokumentumtárba. Szintén itt érhető el a 2020. október 03-án módosított Alapszabály egységes szerkezetbe foglalt, végleges változata. Az eredeti, 2017-ben elfogadott dokumentum korrektúrával ellátott változata a „Letöltések – Érvényes MVSz Szabályzatok 2020” cím alatt található.

2020. november 03.

Elnökség


email valakinek Nyomtatóbarát változat Hír létrehozása pdf formátumban


Nemzetközi elismerés
A Magyar Vitorlázórepülő Szövetség elnöke - Gyöngyösi András valamint a Magyar Repülő és Légisportszövetség alelnöke - Hársfalvi Pál az egyik legmagasabb nemzetközi elismerésben részesültek.

A Nemzetközi Repülő Szövetség - FAI - Paul Tissandier diplomával ismerte el András a magyar vitorlázórepülés és a magyar repülés érdekében kifejtett évtizedes munkáját.
Pál sportbarátunknak, aki szintén vitorlázórepülő valamint vitorlázó műrepülő és modellező a Magyar Modellező Szövetség elnöke is, szintén az évtizedek óta a magyar repülésért tett fáradhatatlan munkája elismeréseként kapta ugyanezt a diplomát.

MVSz elnökség


email valakinek Nyomtatóbarát változat Hír létrehozása pdf formátumban


Oldal:   <<        >>  
 
BANKSZÁMLASZÁMAINK
CIB Bank Zrt

HUF:

10700361-43615401-51100005

EUR:

10700361-43615401-50000005

IBAN (SWIFT: CIBHHUHB):

HU92-1070-0361-4361-5401-5000-0005
ADÓSZÁMUNK
19100500-1-41

Közösségi: HU19100500
Támogatóink/Sponsors
Sajtófigyelő
Cikkek, médiaanyagok a vitorlázórepülés világából

Országos rekord 300 km-es hurokpályán (Bagoly beszámolója)

Szombathelyről az Alpokba (Vancsó Ambrus beszámolója)

Gyémánt 500km távrepülés hullámban (Wéber Zsombor beszámolója)

Húsz éves a Lányi Róbert Emlékalapítvány(Lányi Aladár írása)

Hárman a vitorlázórepülő-sport szolgálatában.(Aeromagazin 2018 december)

A világ legyorsabb sebességi rekordja termikrepülésben! Bagoly beszámolója, 2019.01.07.

Afrika és Nemzeti rekord Dél-Afrikában! Bagoly beszámolója, 2018.12.16.

A Magyar Polgári Repülésért 2018 (A Repülni jó írása a díjazottakról)

Túl a 200-as álomhatáron! Bagoly beszámolója, 2017/18 Dél Afrika

És mégis repültünk 1945 - 1947 Mező György írása

Schempp-Hirth gépek ismertetői 2017

Ezermester 1934 április

Tardos Béla írása a hullámrepülésről 1981-ből

Hullámtávrepülés az Alföldön! Bagoly beszámolója

Bagoly reagálása Francois Hersen írására

Flarmradar! Az OGN rendszer kiépítése Magyarországon. (Aeromagazin 2016 július)

Vészelhagyás Namíbiában (Francois Hersen írása)

Amikor a versenyzés fontosabbá válik, mint az életünk

Szatymazi siker: LX Kupa 2016

Hajlékony szárnyakon 1979 Dunakeszi

Gönczi Péter beszámolója az őcsényi EB-ről

Schempp-Hirth bemutatta az új Ventust (Gönczi Péter fordításában)

Bagoly beszámolója a 2014 decemberi rekordrepüléseiről!

Csonka István beszámolója a finnországi VB-ről. (negyedik rész)

Csonka István beszámolója a finnországi VB-ről. (harmadik rész)

Csonka István beszámolója a finnországi VB-ről. (második rész)

Csonka István beszámolója a finnországi VB-ről. (első rész

Vitorlázórepülés közel 100 évvel ezelött

Vajda Ricsi beszámolója mikulovicei magasságrepüléséről 2014.10 hó

Bagoly rekordrepülése 1992-ben!

1600 méterre csőrölni! Nem lehetetlen!

"Hullámok hátán a Mátra felett"
Ugrósdy Marci írása az IHO portálról


Hullámtávrepülés Patagóniában.Bagoly beszámolója

A Magyar Sporttörténelem most íródik! Horváth Linda (MVSz Médiabizottság)

Gönczi Péter: Mérföldkő a versenyrepülők felkészítésében!

Légtérsértések! Szili Sándor levele

A Lányi Róbert Emlékalapítvány története

A honvédség és a társadalom kapcsolatának erősítése

Búcsú az V. Avas Kupától Varga Ági tollából

Vitorlázórepülés az ötvenes években.(Dr. Jósa Jenő emlékiratai)

Nemzeti és afrikai kontinens rekordok Namíbiában(Bagoly beszámolója)

"Nimbus után Quintus"
Márványi Péter riportja Gönczi Péterrel


Repül a Quintus, az új 23 m-es Schempp-Hirth gép.
(Fotók Gönczi Pétertől)


Heves Megyei Hírlap a Pipis hegyi hullámrepülésről

Nemlétező sportág létező rekordjai! Márványi Péter riportja Daróczy Jánossal

Ifjusági VB 2011. Musbach
Kisnagylaci beszámolói az IHO internetes portál gyűjtésében


Dane Dickinson, Soaring New Zealand:
Az AAT feladat problémái.
Ford: Bauer János (Varió)


Öcsényi hullámrepülés.
Kiss Tibor videója


British Gliding Association: A biztonságos csörlés feltételei Ford. Jánoska Tibor

Beszámoló a Prievidzai VB-ről

Dugóhúzóról ember- és földközelben
1985-ös intejú Daróczy Jánossal


Átesés és dugóhúzó - egy vélemény
Walter Mueller Free Flight Canada
Ford. Rónai Péter


Aerokurier 2009 a Női VB-ről

Sok jó (terep)leszállást
Graham McAndrew
ford: Tóth István


Bolla Marica: "Harcpoétika"


Hogyan éljem túl a vitorlázórepülést
Bert Willing
ford: Vámosi Miklós


ARCUS az új húszméteres Schempp-Hirth vitorlázó repülőgép
ford: Gönczi Péter
Memória használat: 3,390kb