Hír: : MVSz KÜLDÖTT KÖZGYŰLÉS 2020.10.03.10:00LT SÁMSON KFT.
(Kategória: Aktualitások)
Küldte: darojanos
2020 szept. 24. csütörtök - 10:23:39

Meghívó a Magyar Vitorlázórepülő Szövetség Küldött Közgyűlésére

Tisztelt MVSz Tag egyesületek Vezetői és Tisztelt Küldöttek, Kedves Barátaim,

A Magyar Vitorlázórepülő Szövetség (MVSz) 2019. évi őszi Küldött Közgyűlése – utolsó határozatával– a soron következő (2020. évi tavaszi) Küldött Közgyűlését 2020. március 14-ére hirdette meg. A meghirdetett Közgyűlést az Elnökség 2020. március 08-án – bizonytalan időre – elhalasztotta.
Az Elnökség egyhangú döntése értelmében a soron következő MVSz Küldött Közgyűlés tervezett
- időpontja: 2020. október 03-án (szombaton) 10 óra,
- helyszíne: Sámson Kft. 1044 Bp. Óradna u. 3/a.


Részletes napirend mellékelve (1. sz. melléklet). Napirend kiegészítésre vonatkozó javaslatokat emailen (elnok@soaringhungary.hu) várjuk az Alapszabályban meghatározottak szerint 3 napon belül, szeptember 24-én éjfélig.
A Klubvezetők, vagy Küldötteik részvételére számítunk az értekezlet időpontjában érvényben lévő közegészségügyi és epidemiológiai előírások betartása mellett. A Tag egyesület MVSz nyilvántartás szerinti mandátum számát, képviselőjét (klubvezető, küldött) a 2. számú melléklet tartalmazza. Amennyiben az egyesületet delegáltja nem tud személyesen jelen lenni az értekezleten, úgy kérjük, hogy a törvényes működés fenntartása érdekében a 3. számú melléklet szerinti megbízólevéllel adjon proxyt egy biztosan jelen lévő személynek. Az értekezlet távolról történő követését, tanácskozási lehetőség biztosítását a távolról részt vevők számára virtuális csatorna nyitásával biztosítani fogjuk, azonban a jelenleg érvényes Alapszabály szerint érvényes voksolás csak jelen lévő, proxyval rendelkező mandátum birtokában lehetséges. A virtuális csatorna technikai részletei egy későbbi levélben kerülnek pontosításra.

2019. évi főkönyvi kivonat és mérlegbeszámoló elfogadása:
a határidőt a Kormány szeptember 30-ára módosította. A Felügyelő Bizottság a tervezett, 4. számú melléklet szerinti beszámolót és annak mellékletét képező, az 5. melléklet szerinti főkönyvi kivonatot megvizsgálta, azokat a Közgyűlés általi elfogadásra javasolta. Kérjük a tisztelt Tagszervezeteket, hogy az esetleges észrevételeket, kérdéseket, illetve az elfogadó nyilatkozatot szeptember 29-ig az -Email- email címre eljuttatni szíveskedjenek, hogy a mérlegbeszámoló a törvényes határidőig beküldhető legyen. Elfogadás esetén elegendő egy válasz emailben egy mondatban nyilatkozni, hogy a repülőklub a megküldött mérlegbeszámolót a főkönyvi kivonattal együtt elfogadja. Formális vita és szavazás az október 3-i Küldöttgyűlésen lesz.

Alapszabály módosítás: az MVSz tagszervezeteitől beérkezett javaslatokkal egységes szerkezetbe foglalt vitaanyag mellékelve 6. számú mellékletként jelen meghívóhoz a módosítások kiemelésével. A módosítások tartalma pontokba szedve az alábbiak szerinti:
1. A Szövetség székhelyének megváltoztatása. Jelenleg még a Dagály utca a cím, de jó lenne találni más, fővárosi székhelyet. Egyelőre nincs konkrét javaslat.
2. A jelenleg 6 fős elnökség taglétszámának csökkentése 5 főre (elnök, és 4 alelnök).
3. A mindenkori elnökség jelenleg 2 éves mandátumának meghosszabbítása a jogszabályban megadott korlát (5 év) időtartamra.
4. Lehetőség biztosítása a Közgyűlés elektronikus úton történő megtartására.
5. Az érdemi munka végzése Állandó Bizottságok helyett Munkacsoportokban. A Légtérhasználati Bizottság megszüntetése, a Sportbírói Testületet átnevezése Sportszabályzat szerkesztő és szabályzatmódosítást előkészítő munkacsoporttá, a Média Bizottság átnevezése Társadalmi kapcsolatokért felelős és média bizottsággá, az Oktatási és Kiképzési Bizottság átnevezése Képzési Szervezeti Munkacsoporttá, egy Légiüzemeltetésért felelős munkacsoport kialakítása a jelenleg végzett CAMO szervezeti egység céljára, adminisztratív és gazdálkodási munkacsoport kialakítása, melynek munkája irányítására az Elnökség Titkárt bízhat meg. Valamennyi munkacsoport működési rendjének (célok és módszerek) rögzítése az SzMSz mellékleteiben.
Valamennyi munkacsoport vezetőjét az Elnökség bízza meg, de beszámolással a Közgyűlésnek tartoznak.

Új SzMSz elfogadása: a Szövetség Szervezeti és Működési Szabályzata alapjai az MVSz alapítása (2005-2006.) körülményeit tükrözik, a legutóbb módosítás is még a származtatott státus megszűnése előtti Alapszabály érvényessége alatt, 2016-ban történt. Tekintettel arra, hogy a Szövetség pozíciója és a szabályozási környezet is nagymértékben módosult, mindenképpen célszerű az SzMSz módosítása, egyszerűsítése. Az SzMSz új szövegére javasolt vitaanyag mellékelve a 7. számú mellékletként.

Tisztségviselő választás: a tavaszi Küldött Közgyűléssel a Szövetség minden tisztségviselőjének a mandátuma lejárt. Az elnöki és alelnöki pozíciókra, valamint a Felügyelő Bizottság három tagjára vonatkozó jelöléseket a Jelölő Bizottságnál lehet leadni. Az előzetes jelöltek listáját a küldöttgyűlést megelőzően nyilvánosságra hozzuk, hogy a Küldöttek megfelelően fel tudjanak készülni klubjuk álláspontjának képviseletére. A Jelölő Bizottság tagjai Ábrok Ágnes (abrok.agnes@gmail.com) és Turi Gábor (tranek79@gmail.com) emailen várják a jelöléseket.

2021. évi versenyek: A VB rendezés időpontja egy évvel eltolódott, de nincs 2021-ben elő-VB rendezési kötelezettségünk, tehát nincs akadálya a korábban megszokott, MVSz szabályzat szerinti Nemzeti Bajnokság rendezési elv követésének, két helyszínen és időpontban, pályáztatással, kategória osztással. Elvi döntés a pályázatok kiírása előtt az október 3-i Küldött Közgyűlésen hozható.

Budapest, 2020. szeptember 21.
Üdvözlettel:
Gyöngyösi András Zénó
MVSz elnök

Mellékletek megtalálhatók a Letöltések menüpontunkban!Ezen hír származási helye: Magyar Vitorlázórepülő Szövetség
( http://soaringhungary.hu/news.php?extend.1003 )


Memória használat: 2,467kb